Zorg voor PGB-houders

Regelwerk & Welbevinden

Motuss biedt begeleiding en ondersteuning -in de thuissituatie- aan mensen met een PGB, dit kan in samenwerking met de budgethouder maar ook met bijvoorbeeld de mantelzorger. De zorg heeft als doel de zelfredzaamheid te vergroten, eventuele achteruitgang tot een minimum te beperken en/of de mantelzorger te ontlasten.

Ieder mens is uniek en iedere situatie is anders, de zorg vanuit Motuss wordt op de situatie afgestemd en is dus maatwerk. De zorg kan ingezet worden binnen de 8 leefgebieden -en de bijbehorende thema’s- die verderop te vinden zijn.

De kracht van Motuss ligt hem in de situaties waar de structuur mist en waar ergens naartoe gewerkt kan worden. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de budgethouder zelf om zoveel mogelijk de regie te behouden.
Blob Blob

Het uitgangspunt: zorg binnen de 8 leefgebieden

Zingeving


Onder het kopje "zingeving" vallen de zaken die je graag nog aan zou willen pakken (zaken die zin geven aan het leven, waar jij voor je bed wilt uitkomen). Welke -kleine- stappen kun je zetten om meer te doen waar jij gelukkig van wordt (uiting te geven aan waarden die voor jou belangrijk zijn)?

  • Ambities bespreken
  • Jouw waarden uitwerken
  • Stappenplan maken

Huisvesting


Wanneer je door een ziekte/handicap hinder ondervindt in je eigen woning is het mogelijk om aanpassingen te laten uitvoeren vanuit de gemeente (Wmo). Misschien wil je juist verhuizen omdat een nieuwe situatie beter zou aansluiten bij jouw wensen en behoeften. Binnen dit gebied kijken we naar de meest optimale woonsituatie voor jou en brengen we de verschillende mogelijkheden in kaart.

  • Aanvraag doen bij de gemeente voor Wmo voorziening
  • Mogelijkheden onderzoeken mbt (zelfstandig) wonen en PGB
  • Verhuizing regelen

Financiën en administratie


Het brengt rust wanneer de financiën op orde zijn en er een goed overzicht is van de in- en uitgaven. Mochten er kleine schulden zijn ontstaan dan kan een plan van aanpak gemaakt worden om deze weg te werken. Wanneer de problemen groter zijn kan eventueel extra hulp ingeschakeld worden. Als budgethouder heb je naast de “gewone” administratie ook te maken met een PGB-administratie (deze moet overlegd kunnen worden wanneer bv het zorgkantoor hierom vraagt).

  • Alle papierwerk netjes en gestructureerd opbergen
  • Overzicht krijgen in facturen, contracten, verzekeringen
  • Overzicht krijgen in inkomsten, uitgaven, rekeningen betalen
  • Post afhandelen
  • Ondersteuning bij (PGB) administratie
  • Online indienen van documenten en hulp bij het nieuwe PGB-portaal
  • Schrijven van brieven
  • Aanvraag Bijzondere Bijstand of andere zaken

Sociaal functioneren


Hoe is het gesteld met je sociale netwerk? Misschien ondervind je moeite in het leggen en/of onderhouden van contacten. Wat vind jij belangrijk in het contact met een ander en wat verwacht een ander van jou? Allemaal vragen die komen kijken bij het sociaal functioneren. Het sociaal functioneren is een leefgebied waar veel thema’s bij horen. Een ziekte en/of handicap kan hier extra moeilijkheden met zich meebrengen. Waar loop je tegenaan en hoe ga je er mee om?

  • Het contact met familie, vrienden, hulpverleners
  • Contact zoeken met mensen in de omgeving
  • Begrijpen wat anderen zeggen en jezelf begrijpelijk maken
  • Aansluiten bij een vereniging / kijken naar een hobby
  • Conflictbemiddeling
  • Rekening houden met wat ik wil EN met mijn omgeving
  • Moeilijkheid van de ziekte/handicap op het sociale vlak
  • Seksualiteit

Psychisch functioneren


Wanneer je je somber voelt kan het helpen om hierover te praten, een andere kijk op de situatie kan verlichting bieden. Sombere gevoelens kunnen bijvoorbeeld ontstaan na ingrijpende gebeurtenissen maar ook wanneer je moeite hebt met het accepteren van een bepaalde handicap/ziekte. Binnen dit thema is er ruimte om jouw gedachten en gevoelens te onderzoeken en eventueel te ordenen.

  • Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen
  • Zelfbeeld, zelfwaardering en zelfvertrouwen
  • Psychische klachten
  • Verslavingsproblematiek

Lichamelijk functioneren


Een zo goed mogelijke lichamelijke gezondheid heeft een positief effect op je persoon, dit geldt voor iedereen! Er zijn verschillende manieren om zo gezond mogelijk te blijven. Heb jij punten die je wilt verbeteren?

  • Sporten
  • Gezonde voeding
  • Goede nachtrust
  • Rust in jezelf
  • Inschakelen/overleg (huis)arts

Praktisch functioneren


Het leven is onderhevig aan veranderingen en hier kun je op inspelen. Bij het praktisch functioneren horen verschillende thema's die we verder uit kunnen werken.

  • Welke keuzes maak ik en wat zijn de gevolgen
  • Dag- weekplanning maken
  • Huishouding
  • Voor jezelf zorgen (hygiëne, medicijnen, voeding, oefeningen)
  • Computervaardigheden
  • Gebruik telefoon/tablet

Dagbesteding


Wat zou je zoal kunnen doen in de buurt dat jou een goed gevoel geeft? Kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen.

  • Mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot dagbesteding
  • Werk, hobby, dagactiviteiten, opleiding/cursus

Over mij


Motuss is opgericht met als doel ondersteuning en begeleiding te bieden aan mensen met een (langdurige) zorgvraag.

Ieder leven kent zijn moeilijkheden en uitdagingen, ook ik heb een verhaal.
"Op dit moment ben ik me bewust van de waarden die voor mij belangrijk zijn en heb ik mijn keuzes hierop afgestemd. Het leren (her)kennen van mijn valkuilen heeft mij geholpen in het vinden van manieren om hier mee om te gaan."

Graag stel ik me persoonlijk aan je voor en deel ik mijn kennis/ervaring met jou. Ik ben benieuwd naar waar jij naartoe wilt en wat je nodig hebt om daar te komen.
Wanneer je een zorgvraag hebt en je wilt de mogelijkheden bespreken kun je me contacteren zorg@motuss.nl

Sinds 2012 werk ik als zelfstandige en ben ik ingeschreven bij de KvK. Hiernaast vind je de ervaring die ik met me meeneem.

Groetjes Nicole

Relevante opleidingen en cursussen:

  • Psychosociaal Counselor, afrondende fase
    Europees Kwalificatiekader 6 (Bachelor)
  • Psychosociale Basiskennis, PsBK
  • Autisme, Huppercollege
  • Professioneel Hulpverlenen, Huppercollege
  • Geweldloze Communicatie, Landstra
  • Budgetcoach HBO-programma
  • Praktijkdiploma Boekhouden, PDB

Relevante werkervaring als zelfstandige:

  • Humanitas vrijwilliger BOR vanaf jan 2022
  • Ambulant Begeleider PGB-houders vanaf 2018
  • Administratiekantoor particulieren/MKB
    (2012-2022)

Relevante werkervaring in dienst:

  • Ambulant begeleider voor mensen met een psychische gevoeligheid (GGZ) 2023/heden

Iconen door monkik, freepik, pongsakornred en becris