Zorg

Begeleiding en ondersteuning PGB-houder

Motuss biedt zorg -in de thuissituatie- aan mensen met een PGB (persoonsgebonden budget). De zorg heeft als doel de zelfredzaamheid te vergroten en eventuele achteruitgang tot een minimum te beperken. Ieder mens is uniek en het leven brengt veranderingen met zich mee. Om met veranderingen om te gaan zullen wij zelf ook in beweging (Motus) moeten blijven.

Door aandacht te besteden aan de 8 leefgebieden -en de bijbehorende thema’s- wordt duidelijkheid verkregen over de PGB-houder en zijn/haar situatie. Met deze kennis kan samen een plan van aanpak gemaakt worden om de situatie te verbeteren. Benieuwd naar de 8 leefgebieden en bijbehorende thema’s? Verderop worden deze uitgewerkt.

Weet jij als PGB-houder al wat je nodig hebt? Helemaal prima! dan gaan we meteen naar het plan van aanpak.

Kosten

Motuss kan ingezet worden voor een uurprijs van 37 euro per uur met een minimale afname van 3 uren per week.
Reiskosten: 0,19 cent per kilometer.

Blob Blob

Het uitgangspunt: zorg binnen de 8 leefgebieden

Zingeving


Heb je bepaalde ambities die je wilt nastreven en welke waarden vind jij belangrijk? Welke stappen kun je zetten in de richting van een leven naar jouw waarden? Dit zijn vragen die horen bij "zingeving." Samen kunnen we onderzoeken hoe jij hierover denkt (en voelt).

 • Ambities bespreken
 • Jouw waarden uitwerken
 • Stappenplan maken

Huisvesting


Wanneer je door een ziekte/handicap hinder ondervindt in je eigen woning is het mogelijk om aanpassingen te laten uitvoeren vanuit de gemeente (Wmo). Misschien wil je juist verhuizen omdat een nieuwe situatie beter zou aansluiten bij jouw wensen en behoeften. Binnen dit gebied kijken we naar de meest optimale woonsituatie voor jou en brengen we de verschillende mogelijkheden in kaart.

 • Aanvraag doen bij de gemeente voor Wmo voorziening
 • Mogelijkheden onderzoeken mbt (zelfstandig) wonen en PGB
 • Verhuizing regelen

Financiën en administratie


Het brengt rust wanneer de financiën op orde zijn en er een goed overzicht is van de in- en uitgaven. Mochten er kleine schulden zijn ontstaan dan kan een plan van aanpak gemaakt worden om deze weg te werken. Wanneer de problemen groter zijn kan eventueel extra hulp ingeschakeld worden. Als budgethouder heb je naast de “gewone” administratie ook te maken met een PGB-administratie (deze moet overlegd kunnen worden wanneer bv het zorgkantoor hierom vraagt).

 • Alle papierwerk netjes en gestructureerd opbergen
 • Overzicht krijgen in facturen, contracten, verzekeringen
 • Overzicht krijgen in inkomsten, uitgaven, rekeningen betalen
 • Post afhandelen
 • Ondersteuning bij (PGB) administratie
 • Opstellen Zorgbeschrijving + Zorgovereenkomst
 • Schrijven van brieven
 • Aanvraag Bijzondere Bijstand of andere zaken

Sociaal functioneren


Hoe is het gesteld met je sociale netwerk? Misschien ondervind je moeite in het leggen en/of onderhouden van contacten. Wat vind jij belangrijk in het contact met een ander en wat verwacht een ander van jou? Allemaal vragen die komen kijken bij het sociaal functioneren. Het sociaal functioneren is een leefgebied waar veel thema’s bij horen. Een ziekte en/of handicap kan hier extra moeilijkheden met zich meebrengen. Waar loop je tegenaan en hoe ga je er mee om?

 • Het contact met familie, vrienden, hulpverleners
 • Contact zoeken met mensen in de omgeving
 • Begrijpen wat anderen zeggen en jezelf begrijpelijk maken
 • Aansluiten bij een vereniging / kijken naar een hobby
 • Conflictbemiddeling
 • Rekening houden met wat ik wil EN met mijn omgeving
 • Moeilijkheid van de ziekte/handicap op het sociale vlak
 • Seksualiteit

Psychisch functioneren


Wanneer je je somber voelt kan het helpen om hierover te praten, een andere kijk op de situatie kan verlichting bieden. Sombere gevoelens kunnen bijvoorbeeld ontstaan na ingrijpende gebeurtenissen maar ook wanneer je moeite hebt met het accepteren van een bepaalde handicap/ziekte. Binnen dit thema is er ruimte om jouw gedachten en gevoelens te onderzoeken en eventueel te ordenen.

 • Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen
 • Zelfbeeld, zelfwaardering en zelfvertrouwen
 • Psychische klachten

Lichamelijk functioneren


Een zo goed mogelijke lichamelijke gezondheid heeft een positief effect op je persoon, dit geldt voor iedereen! Er zijn verschillende manieren om zo gezond mogelijk te blijven. Heb jij punten die je wilt verbeteren?

 • Sporten
 • Gezonde voeding
 • Goede nachtrust
 • Rust in jezelf
 • Inschakelen/overleg (huis)arts

Praktisch functioneren


Het leven is onderhevig aan veranderingen en hier kun je op inspelen. Bij het praktisch functioneren horen verschillende thema's die we verder uit kunnen werken.

 • Welke keuzes maak ik en wat zijn de gevolgen
 • Zoeken van extra zorgverleners wanneer dit nodig is
 • Dag- weekplanning maken
 • Huishouding
 • Voor jezelf zorgen (hygiëne, medicijnen, voeding, oefeningen)
 • Computervaardigheden

Dagbesteding


Wat zou je zoal kunnen doen in de buurt dat jou een goed gevoel geeft? Kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen.

 • Mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot dagbesteding
 • Werk, hobby, dagactiviteiten, opleiding/cursus

Je kunt de golven niet stoppen maar wel leren varen

Over mij

Hallo, wat fijn dat je de weg naar Motuss hebt gevonden. Ik ben Nicole, 42 jaar, en woon in de buurt van Oss. Zoals ieder ander heb ook ik een uniek verhaal.

Op jonge leeftijd ging ik op eigen benen staan en was ik veel op mezelf aangewezen. Het voldoen aan verwachtingen van buitenaf in combinatie met het zorgen voor “mij” bleek, op dat moment, een te grote opgave. Er is een lange periode geweest waarin ik me somber en niet begrepen voelde, ik miste vooral de steun op emotioneel vlak. Dit alles resulteerde in tal van klachten die ik lang met me meegedragen heb. Deze periode heeft er ook voor gezorgd dat ik me op veel gebieden heb ontwikkeld en zelfstandig ben.
Op dit moment ben ik me bewust van de WAARDEN die voor mij belangrijk zijn en heb ik mijn keuzes hierop afgestemd. Het leren (her)kennen van mijn valkuilen was de eerste stap in het vinden van manieren om hier mee te dealen.

Graag deel ik mijn kennis en ervaring met jou en ben ik benieuwd naar waar JIJ naartoe wilt. In de begeleiding en ondersteuning ga ik uit van de mogelijkheden van de PGB-houder zelf om zoveel mogelijk de regie te houden en zich te ontwikkelen. In dit hele proces speelt ook de omgeving en achtergrond een belangrijke rol, deze zijn van invloed op het denken, het voelen en het doen.

Relevante opleidingen en cursussen:

 • HBO Psychosociaal Counselor, studerend
  • Reeds afgerond:
  • Praktische Psychologie
  • Sociale Psychologie
  • Klinische Psychologie 1&2
  • Professioneel hulpverlenen; de gespreksmethodiek
 • Gewichtsconsulent
 • Budgetcoach HBO-programma
 • Praktijkdiploma Boekhouden (erkenning:de Associatie)
 • Secretaresse/Office assistant
 • Laboratoriumopleiding, specialisatie Biochemie (MBO-4)

Relevante werkervaring als zelfstandige:

 • Persoonlijk Begeleider PGB-houders vanaf 2018
 • Administratie -startende- ondernemer ZZP vanaf 2020
 • Werkervaring binnen de (ouderen)zorg (2013-2017)
 • Administratiekantoor particulieren en MKB (2012-2020)

“Doe meer van wat je gelukkig maakt”

Denken + Voelen + Doen = Jij

Deze website is ontworpen door Avametix
Iconen door monkik, freepik, pongsakornred en becris